Làm thế nào để thiết lập lại ngôn ngữ ứng dụng.

Bạn có thể thay đổi các thiết lập ngôn ngữ như bạn muốn. Ở đây tôi chỉ cho bạn cách để thiết lập lại ngôn ngữ mặc định.

Theo các bước sau để thiết lập lại giao diện người dùng của bạn. Nhấp vào nút màu xanh lá cây được đánh dấu.
Howto Restore Internationalisation Settings 1

Sau đó, bấm vào nút màu xanh lá cây này nhấn mạnh.
Howto Restore Internationalisation Settings 2

Sau đó, bấm vào nút màu xanh lá cây này nhấn mạnh.
Howto Restore Internationalisation Settings 3

Bạn sẽ thấy tin nhắn này bằng ngôn ngữ mặc định của bạn. Một lần nữa, nhấp vào nút màu xanh lá cây được đánh dấu.
Howto Restore Internationalisation Settings 4

Ứng dụng sẽ tắt máy. Khi bạn khởi động lại ứng dụng, bạn sẽ thấy rằng ngôn ngữ mặc định của bạn đang hoạt động.
Howto Restore Internationalisation Settings 5