EliteBytes Lưu Trữ

"EliteBytes" tôn trọng sự riêng tư của bạn!

EliteBytes được cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn.
Thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web sẽ không được chia sẻ bên ngoài EliteBytes.
Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Khi bán sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dịch vụ tài chính được cung cấp bởi PayPal.
Xem www.paypal.com để biết thêm thông tin về tuyên bố về quyền riêng tư của họ.
Tất cả các dữ liệu được gửi hoặc nhận được allways mã hóa (https).
Cũng được gọi là Socket Layer (SSL) giao thức Secure.
Ngoài ra chúng tôi muốn chỉ ra rằng không có thẻ tín dụng thông tin ở tất cả đang được lưu giữ trên các máy chủ EliteBytes.
Nhưng chỉ được xử lý bằng các giải pháp thanh toán PayPal Internet.
Địa chỉ email của bạn sẽ không được phát hành cho bất kỳ bên thứ ba