Hướng dẫn sử dụng trực tuyến

Thay đổi Lịch sử MaxVeloSSD
yêu cầu tối thiểu về phần cứng và phần mềm
Hệ điều hành Windows® hỗ trợ
MaxVeloSSD Thông số kỹ thuật
MaxVeloSSD Editions Matrix
Lấy phần mềm và Key cài đặt
Lắp đặt MaxVeloSSDâ "¢
Tài khoản web của bạn
MaxVeloSSDâ "¢ Editions sản phẩm
Kích hoạt các phần mềm
Làm thế nào để thêm một Cache
Cửa sổ Control Center
Cài đặt Window
Info Window
Quét Resistâ € và â € œWrite Qua
Caching trong môi trường ảo
Tự sát, phân tích và báo cáo Công nghệ (SMART)
Thư mục tải trong bộ nhớ cache - Tính năng
Các đồ kiểm soát IOPS / Mbps
The Drive Thông tin Window
Loại bỏ một bộ nhớ cache
Làm thế nào để tăng gấp đôi hoặc gấp ba hiệu suất và năng lực
Làm thế nào để tạo ra và định dạng một khối lượng
Đảm bảo khởi động tương thích
viết xóa bỏ