Online Manual Chapter 25

viết xóa bỏ

Đây là một tính năng điện mới trong phiên bản 2.2.2.1. Nó tiết kiệm cho cuộc sống SSD và tối ưu hóa hiệu suất. Uneccessary hoạt động ghi được loại bỏ. Sử dụng SSD như một bộ nhớ cache cho phép tổng hợp I / OÂ's vào â € œBinary lớn Objectsâ € (đốm màu) mà thực hiện tốt hơn và cũng loại bỏ cái gọi là â € œWrite amplificationâ € bên có hiệu lực. Điểm chuẩn rõ ràng cho thấy điểm số hiệu suất tốt hơn với phiên bản này sau đó với các phiên bản trước đó của MaxVeloSSD.