Online Manual Chapter 23

Làm thế nào để tạo ra và định dạng một khối lượng

Các điều kiện để thêm một bộ nhớ cache là SSD cần phải có một khối lượng định dạng với NTFS. Nó cần phải có nhiều không gian miễn phí. Nó không nên được phân mảnh quá nặng. Nó không cần phải có một ký tự ổ đĩa. Chương này giải thích làm thế nào để acomplish này. Mở Disk Manager và click chuột phải vào một trong các SSDÂ's không sử dụng, bạn sẽ thấy một menu ngữ cảnh tùy chọn hiển thị. Nhấp chuột phải vào â € œNew đơn giản Volumea € và tiếp tục đi theo trợ lý cho đến khi khối lượng đã sẵn sàng.