Online Manual Chapter 10

Kích hoạt các phần mềm

Để thoát khỏi giới hạn Trial Edition bạn cần phải mua và sau đó kích hoạt phần mềm MaxVeloSSDâ "¢. Để mua phần mềm nhấp chuột vào liên kết sau và kiểm tra chỉ với một trong các phiên bản sản phẩm:

Bạn sẽ ngay lập tức nhận được một email xác nhận trong đó có các chính lắp đặt cho sản phẩm đã mua. Nó phải phù hợp với một trong những bạn nhìn thấy trong cửa sổ Thông tin trên máy tính của bạn. Một kết nối internet là cần thiết để kích hoạt. Click vào â € œProduct activationâ €.

Bạn sẽ ngay lập tức nhận được một email xác nhận trong đó có các chính lắp đặt cho sản phẩm đã mua. Nó phải phù hợp với một trong những bạn nhìn thấy trong cửa sổ Thông tin trên máy tính của bạn. Một kết nối internet là cần thiết để kích hoạt. Click vào â € œProduct activationâ €.

Lựa chọn giữa Online và Offline Activation. Thường trực tuyến là nhanh hơn và dễ dàng hơn. Tuy nhiên một số máy tính không thể sử dụng nó. Sau đó chọn Ngoại tuyến Kích hoạt.

Lựa chọn giữa Online và Offline Activation. Thường trực tuyến là nhanh hơn và dễ dàng hơn. Tuy nhiên một số máy tính không thể sử dụng nó. Sau đó chọn Ngoại tuyến Kích hoạt.

Offline Activation: Xin vui lòng mở liên kết trong trình duyệt của bạn. Sau đó bấm vào nút trên trang đó. Sao chép mã này vào ứng dụng của bạn. Nhấn Ok. Sẳn sàng.

Kích hoạt trực tuyến: Để thực sự bắt đầu kích hoạt nhấp chuột â € œNow kích hoạt tự động trong internetâ €. riêng tư của bạn được bảo vệ bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.

Kích hoạt trực tuyến: Để thực sự bắt đầu kích hoạt nhấp chuột â € œNow kích hoạt tự động trong internetâ €. riêng tư của bạn được bảo vệ bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.

Kích hoạt trực tuyến: Để thực sự bắt đầu kích hoạt nhấp chuột â € œNow kích hoạt tự động trong internetâ €. riêng tư của bạn được bảo vệ bởi chính sách bảo mật của chúng tôi.

Việc kích hoạt được cho phép cho một cài đặt trên một máy tính. Tự động kích hoạt là có thể cho máy tính đó. Sau khi kích hoạt thành công một phiên bản sản phẩm không còn là â € € œTrialâ nhưng thay đổi theo mức độ kích hoạt.

Việc kích hoạt được cho phép cho một cài đặt trên một máy tính. Tự động kích hoạt là có thể cho máy tính đó. Sau khi kích hoạt thành công một phiên bản sản phẩm không còn là â € € œTrialâ nhưng thay đổi theo mức độ kích hoạt.