Online Manual Chapter 09

MaxVeloSSDâ "¢ Editions sản phẩm

Có 5 phiên bản sản phẩm khác nhau:

Trial Edition

Cho phép tối đa 32GB solidstate Cache và 2GB RAM Cache trên 1 khối lượng lưu trữ. 30 ngày dùng thử.

Personal Edition

Cho phép tối đa 64GB solidstate Cache và 4GB RAM Cache trên 1 khối lượng lưu trữ.

phiên bản chuyên nghiệp

Cho phép tối đa 256 GB solidstate Cache và 8GB RAM Cache trên lên đến 4 lượng máy chủ.

Phiên bản doanh nghiệp

Cho phép tối đa 1024 GB solidstate Cache và 16GB RAM Cache trên khối lượng máy chủ không giới hạn.

Datacenter Edition

Cho phép không giới hạn Bộ nhớ cache solidstate và không giới hạn bộ nhớ cache RAM trên khối lượng máy chủ không giới hạn.

Để đọc thêm về phiên bản sản phẩm MaxVeloSSD: