Online Manual Chapter 07

Lắp đặt MaxVeloSSDâ "¢

Việc cài đặt là thẳng về phía trước và giống như bất kỳ phần mềm Windows khác. Toàn bộ quá trình cài đặt được tài liệu ở đây là tài liệu tham khảo. LetÂ's cài đặt các phần mềm hiện nay. Bạn cần phải có các tập tin Setup.exe MaxVeloSSD mới nhất trên máy tính của bạn ngay bây giờ. Kích đúp vào MaxVeloSSD Setup.exe.

Việc cài đặt là thẳng về phía trước và giống như bất kỳ phần mềm Windows khác. Toàn bộ quá trình cài đặt được tài liệu ở đây là tài liệu tham khảo. LetÂ's cài đặt các phần mềm hiện nay. Bạn cần phải có các tập tin Setup.exe MaxVeloSSD mới nhất trên máy tính của bạn ngay bây giờ. Kích đúp vào MaxVeloSSD Setup.exe.

Windows User Account Control sẽ yêu cầu bạn cho phép sử dụng. Bạn có thể xác minh các tập tin cài đặt là từ EliteBytes. Nhấn vào â € € œYesâ để tiếp tục.

Windows User Account Control sẽ yêu cầu bạn cho phép sử dụng. Bạn có thể xác minh các tập tin cài đặt là từ EliteBytes. Nhấn vào â € € œYesâ để tiếp tục.

Chọn một ngôn ngữ cài đặt, mặc định là ngôn ngữ của Windows hiện tại. Sau đó nhấp vào â € œOKâ €.

Chọn một ngôn ngữ cài đặt, mặc định là ngôn ngữ của Windows hiện tại. Sau đó nhấp vào â € œOKâ €.

Setup MaxVeloSSD sẽ bắt đầu. Nhấn vào â € œNextâ €.

Setup MaxVeloSSD sẽ bắt đầu. Nhấn vào â € œNextâ €.

Đọc các thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối và chấp nhận. Sau đó nhấp vào â € œNextâ €.

Đọc các thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối và chấp nhận. Sau đó nhấp vào â € œNextâ €.

Chọn nhiệm vụ bổ sung và click â € € œNextâ để tiến hành.

Chọn nhiệm vụ bổ sung và click â € € œNextâ để tiến hành.

Nhấn vào â € € œInstallâ để bắt đầu quá trình cài đặt. Này có một phút hoặc twoâ € |

Nhấn vào â € € œInstallâ để bắt đầu quá trình cài đặt. Này có một phút hoặc twoâ € |

Các ứng dụng, thư viện và các trình điều khiển được việc cài đặt ngay bây giờ.

Các ứng dụng, thư viện và các trình điều khiển được việc cài đặt ngay bây giờ.

Việc cài đặt được hoàn thành. Nhấn vào â € œFinishâ €.

Việc cài đặt được hoàn thành. Nhấn vào â € œFinishâ €.

Các MaxVeloSSDâ "ứng dụng ¢ sẽ bắt đầu bây giờ, xin key cài đặt của bạn. Đây là chìa khóa mà bạn yêu cầu trước đó. Tìm trong các email mà bạn nhận được từ EliteBytesâ "¢ và sao chép chìa khóa vào clipboard.

Các MaxVeloSSDâ "ứng dụng ¢ sẽ bắt đầu bây giờ, xin key cài đặt của bạn. Đây là chìa khóa mà bạn yêu cầu trước đó. Tìm trong các email mà bạn nhận được từ EliteBytesâ "¢ và sao chép chìa khóa vào clipboard.

Sau đó dán nó vào trường bên dưới và bấm ok.

Sau đó dán nó vào trường bên dưới và bấm ok.

Bây giờ bạn có thể kích hoạt các phần mềm hay sử dụng nó trong chế độ thử nghiệm. Điều này cho phép bạn thử SSD caching trong một thời gian hạn chế. Hướng dẫn chi tiết về làm thế nào để thêm một bộ nhớ cache được cấp sau đó.