Online Manual Chapter 06

Lấy phần mềm và Key cài đặt

Để cài đặt bạn cần phải yêu cầu một key cài đặt và tải về phần mềm. Tới www.elitebytes.com và nhấp vào nút â € œDownloadsâ €.

Để cài đặt bạn cần phải yêu cầu một key cài đặt và tải về phần mềm. Tới www.elitebytes.com và nhấp vào nút â € œDownloadsâ €.

Bạn sẽ được nhắc nhở để đăng nhập vào trang web. Bạn có thể đăng nhập với bất kỳ tài khoản Facebook, Google, Twitter, hoặc Yahoo của bạn chỉ với một cú click chuột. Ngoài ra nó đòi hỏi chỉ là một đăng ký ngắn.

Bạn sẽ được nhắc nhở để đăng nhập vào trang web. Bạn có thể đăng nhập với bất kỳ tài khoản Facebook, Google, Twitter, hoặc Yahoo của bạn chỉ với một cú click chuột. Ngoài ra nó đòi hỏi chỉ là một đăng ký ngắn.

Việc tải về sẽ bắt đầu khi bạn nhấp vào liên kết tải về các â € € œDownloadsâ trang. Bây giờ hãy vào tài khoản của bạn.

Việc tải về sẽ bắt đầu khi bạn nhấp vào liên kết tải về các â € € œDownloadsâ trang. Bây giờ hãy vào tài khoản của bạn.

Để yêu cầu MaxVeloSSD Lắp đặt chính nhấp chuột vào nút này. Chìa khóa sẽ được ngay lập tức gửi đến địa chỉ email của bạn. Có thể có các nút khác, vì vậy hãy chắc chắn nhấp vào một trong những quyền.

Để yêu cầu MaxVeloSSD Lắp đặt chính nhấp chuột vào nút này. Chìa khóa sẽ được ngay lập tức gửi đến địa chỉ email của bạn. Có thể có các nút khác, vì vậy hãy chắc chắn nhấp vào một trong những quyền.