EliteBytes Velo Sản phẩm chủ Maximum Size

Tối đa chủ Khối lượng Kích thước là gì?

Đó là kích thước tối đa Host Khối lượng được phép có. Hệ thống Operatings giới hạn giá trị này theo phiên bản và phiên bản của nó. Thông thường các máy chủ hỗ trợ kích cỡ khối lượng lớn hơn nhiều sau đó khách hàng OSÂ's. Kích thước tối đa cho khách hàng là khoảng 64 Terabyte. Đối với máy chủ đó là hầu như không giới hạn với các phiên bản mới nhất.

Những gì một thước tối đa sự hỗ trợ làm EliteBytes Velo sản phẩm?

Các sản phẩm Velo hỗ trợ tối đa 2 Petabytes (2048) Terabyte là chủ Volume. Giới hạn duy nhất sau đó sẽ là của hệ điều hành. Như chúng tôi được biết một giới hạn lý thuyết exsists khoảng 8 triệu petabyte. Tại thời điểm này viết 6 Terabyte 3,5 "ổ đĩa có sẵn với giá giảm làm cho các mảng lưu trữ lớn trở thành nhiều hơn và nhiều hơn có sẵn cho người dùng phổ thông.