Tải

Veloram

Chặn mức RAMCache. Tăng tốc bất kỳ bộ nhớ nào như RAM Disk.
Phiên bản phần mềm: 3.8.0.3 VeloRAM là tương thích với 32 und 64 Bit-phiên bản:
Windows® 10 2004, 19H1, Redstone 1-5, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows Serverâ „¢ 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Sơ cấp: tải về

MaxVeloSSD

RAM khối cấp và SSD cache. Tăng tốc Volumes HDD dựa vượt quá tốc độ của SSD.
Phiên bản phần mềm: 3.5.2.3 MaxVeloSSD là tương thích với 32 und 64 Bit-phiên bản:
Windows® 10 2004, 19H1, Redstone 1-5, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows Serverâ „¢ 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Sơ cấp: tải về

VeloSSD

Cấp khối SSD Cache. Tăng tốc Volumes HDD dựa.
Phiên bản phần mềm: 3.5.0.1 New! VeloSSD năm 2012 là tương thích với 32 và 64 bit của:
Windows® 10 2004, 19H1, Redstone 1-5, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows Serverâ „¢ 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Sơ cấp: tải về

VeloFull

Gói Velo Cache đầy đủ. Kết hợp VeloSSD, VeloRAM và MaxVeloSSD trong một Sản phẩm, Giao diện người dùng và Giấy phép. Mới !
Phiên bản phần mềm: 3.5.6.0 VeloSSD năm 2012 là tương thích với 32 và 64 bit của:
Windows® 10 2004, 19H1, Redstone 1-5, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows Serverâ „¢ 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Sơ cấp: tải về