Tháng 7 năm 2012 Điểm chuẩn VeloSSD mang kỷ lục tăng tốc!

Bước 1: Điều này cho thấy HDD unaccelerated.
Benchmark with VelossD picture 1.
Bước 2: Tiếp theo là SSD.
Benchmark with VelossD picture 2.
Bước 3: Cuối cùng VeloSSD 2012/07/18 SSD bộ nhớ đệm mềm
Benchmark with VelossD picture 3.
Với SATA3 và VeloSSD 2012/07/18 bạn có thể mong đợi ấn tượng tăng tốc độ.
Sử dụng bất kỳ SSD và phần mềm này bạn gặp một sự khác biệt lớn.