điểm chuẩn phần cứng RAID với VeloSSD mang lại một yếu tố tăng tốc 20 lần.

Bước 1: Điểm chuẩn lưu trữ máy chủ:
Benchmark with VelossD picture 1.
Bước 2: Điểm chuẩn SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Bước 3: Điểm chuẩn lưu trữ máy chủ được trang bị một bộ nhớ cache VeloSSD:
Benchmark with VelossD picture 3.
Kết luận: mặc dù các thiết lập trên một phần cứng RAID làm giảm hiệu suất SSD.
VeloSSD tăng tốc RAID bởi một yếu tố tổng thể 20.