Giới

Nhiệm vụ:
Sản phẩm lưu trữ tốt nhất
Giới
EliteBytes được thành lập năm 2005 tại Đức và là một công ty tư nhân thành lập tại Anh và xứ Wales. Kể từ đó, công ty được tham gia vào nghiên cứu và phát triển phần mềm lưu trữ. Sản phẩm trước đây, hiện tại và tương lai bao gồm mật mã, dữ liệu liên tục bảo vệ, phục hồi Desaster và bộ nhớ đệm SSD.
Liên hệ:
info@elitebytes.com
Địa chỉ:
EliteBytes Limited
Germany
29410 Hansestadt Salzwedel
Klein Grabenstedt 15
Tel.: +49 39038 / 907560