ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรมและซอฟต์แวร์เร่งข้อมูลที่นี่:

เวอร์ชันปัจจุบัน:

Veloram

บล็อก RAMCache ระดับ เร่งพื้นที่เก็บข้อมูลเช่น RAM Disk
เวอร์ชันซอฟต์แวร์: 3.0.0.1
VeloRAM เข้ากันได้กับ 32 และ 64 บิตรุ่นของ:
Windows ® 10 Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7 Windows ® Vista, Windows ® XP, Windows SERVERA "¢ 2003 2008 2008 R2, 2012, 2012 R2 2016
หลัก:
ดาวน์โหลด

MaxVeloSSD

แรมระดับบล็อกและแคช SSD เร่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้เก\u200b\u200bินกว่าความเร็วของ SSD
เวอร์ชันซอฟต์แวร์: 3.3.0.3
MaxVeloSSD เข้ากันได้กับ 32 และ 64 บิตรุ่นของ:
Windows ® 10 Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7 Windows ® Vista, Windows ® XP, Windows SERVERA "¢ 2003 2008 2008 R2, 2012, 2012 R2 2016
หลัก:
ดาวน์โหลด

VeloSSD

บล็อกระดับ SSD แคช เร่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตาม
เวอร์ชันซอฟต์แวร์: 3.0.0.1
VeloSSD เข้ากันได้กับ 32 และ 64 บิตรุ่นของ:
Windows ® 10 Windows ® 8.1 Windows ® 8 Windows ® 7 Windows ® Vista, Windows ® XP, Windows SERVERA "¢ 2003 2008 2008 R2, 2012, 2012 R2 2016
หลัก:
ดาวน์โหลด