Online Manual Chapter 23

วิธีการสร้างและจัดรูปแบบไดรฟ์

เงื่อนไขที่จะเพิ่มแคชเป็นที่ SSD ความต้องการที่จะมีปริมาณการจัดรูปแบบด้วย NTFS มันควรจะมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ว่าง มันไม่ควรจะกระจัดกระจายมากเกินไปไม่ดี มันไม่จำเป็นต้องมีไดรฟ์ ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการ acomplish นี้ เปิดตัวจัดการดิสก์และคลิกขวาที่หนึ่งในSSDÂ'sที่ไม่ได้ใช้แล้วคุณจะเห็นเมนูบริบทแสดงตัวเลือก คลิกขวาที่“Newvolumeâ€ง่ายและคงเป็นไปตามผู้ช่วยจนกว่าปริมาณที่มีความพร้อม