LegalNotice EliteBytes

ประกาศทางกฎหมาย
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ EliteBytes โดยผู้ใช้เว็บคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามและจะผูกพันตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์
EliteBytes ให้บริการบนเว็บไซต์นี้เช่น: ข้อมูลการดาวน์โหลดซอฟท์แวสนับสนุนทางอีเมลและผลิตภัณฑ์
บริการเหล่านี้รวมถึงการปรับปรุงการปรับปรุงหรือสิ่งอื่นบนเว็บไซต์นี้อาจมีการ„TermsจากUse“
คุณไม่สามารถแจกจ่ายทำซ้ำใบอนุญาตการโพสต์เผยแพร่หรือส่งอะไรจากเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก EliteBytes
ซอฟแวร์ใด ๆ และเอกสารประกอบที่ทำพร้อมให้ดาวน์โหลดจาก EliteBytes เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์จาก EliteBytes และ / หรือซัพพลายเออร์
การใช้ซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ใด ๆ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงใบอนุญาตระหว่างคุณและ EliteBytes และระบุข้อตกลงของคุณกับมันก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้ซอฟแวร์
การปฏิเสธความรับผิด
ELITEBYTES ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดใด ๆ อากาศหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการรับประกันของสินค้า, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์และการละเมิดสิทธินอก
ในกรณีใด ELITEBYTE และ / หรือซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องนั้นต้องระวางโทษสำหรับความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลใด ๆ เป็นพิเศษหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลการใช้หรือรายได้กำไรเกิดขึ้นจากคุณหรือบุคคลที่สาม, อากาศใน Action ในสัญญาหรือ การละเมิดเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือประสิทธิภาพไซต์นี้เอกสารซอฟต์แวร์หรือข้อมูล


เป็นเงื่อนไขของการใช้เว็บไซท์ซอฟต์แวร์หรือเอกสารที่คุณจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดเหล่านี้ของใช้ใด ๆ