ดาวน์โหลด

Veloram

บล็อก RAMCache ระดับ เร่งพื้นที่เก็บข้อมูลเช่น RAM Disk
เวอร์ชันซอฟต์แวร์: 3.8.0.3 VeloRAM เข้ากันได้กับ 32 และ 64 บิตรุ่นของ:
Windows® 10 2004, 19H1, Redstone 1-5, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows Server "¢ 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
หลัก: ดาวน์โหลด

MaxVeloSSD

แรมระดับบล็อกและแคช SSD เร่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ใช้เก\u200b\u200bินกว่าความเร็วของ SSD
เวอร์ชันซอฟต์แวร์: 3.5.2.3 MaxVeloSSD เข้ากันได้กับ 32 และ 64 บิตรุ่นของ:
Windows® 10 2004, 19H1, Redstone 1-5, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows Server "¢ 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
หลัก: ดาวน์โหลด

VeloSSD

บล็อกระดับ SSD แคช เร่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ตาม
เวอร์ชันซอฟต์แวร์: 3.5.0.1 New! VeloSSD เข้ากันได้กับ 32 และ 64 บิตรุ่นของ:
Windows® 10 2004, 19H1, Redstone 1-5, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows Server "¢ 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
หลัก: ดาวน์โหลด

VeloFull

แพคเกจ Velo Cache Suite เต็มรูปแบบ รวม VeloSSD, VeloRAM และ MaxVeloSSD ไว้ในผลิตภัณฑ์เดียว ใหม่!
เวอร์ชันซอฟต์แวร์: 3.5.6.0 VeloSSD เข้ากันได้กับ 32 และ 64 บิตรุ่นของ:
Windows® 10 2004, 19H1, Redstone 1-5, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Windows Server "¢ 2003, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
หลัก: ดาวน์โหลด