กรกฎาคม 2012 เปรียบเทียบ VeloSSD ให้เร่งบันทึก!

ขั้นที่ 1: นี้แสดงให้เห็น unaccelerated ฮาร์ดดิสก์
Benchmark with VelossD picture 1.
ขั้นที่ 2: ถัดมา SSD
Benchmark with VelossD picture 2.
ขั้นที่ 3: สุดท้าย VeloSSD 2012/07/18 แคช SSD ซอฟต์แวร์
Benchmark with VelossD picture 3.
ด้วย SATA3 และ VeloSSD 2012/07/18 คุณสามารถคาดหวังความเร็วที่น่าประทับใจขึ้น
ใช้ SSD ใด ๆ และซอฟแวร์นี้คุณได้สัมผัสกับความแตกต่างใหญ่