Online Manual Chapter 25

ஒழிப்பதற்கான எழுத

இந்த பதிப்பு 2.2.2.1 ஒரு புதிய சக்தி அம்சம். என்று SSD ஆயுள் சேமிக்கப்படுகிறது மற்றும் செயல்திறன் ஒருங்கிணைக்கிறது. Uneccessary செய்பணிக்கானது வெளியேற்றப்பட்டது செய்து. ஒரு கேச் போல் SSD பயன்படுத்தி நான் நிதியளிப்பதை அனுமதிக்கிறது / ஒரு € œBinary ஒரு OÂ's பெரிய Objectsâ € (கயிறு) சிறப்பாக செயல்பட மற்றும் மிகவும் € œWrite amplificationâ € பக்க விளைவு ஒரு அழைப்பு அகற்றும் என்று. வரையறைகளை தெளிவாக பின்னர் MaxVeloSSD முந்தைய பதிப்புகளில் இந்த பதிப்பு சிறந்த செயல்திறன் மதிப்பெண்களை காட்டுகின்றன.