Online Manual Chapter 13

அமைப்புகள் ஜன்னல்

அமைப்புகளை சாளரத்தில் மொழி மற்றும் மேம்படுத்தல் காசோலை போன்ற பயன்பாட்டு அமைப்புகள் அனுமதிக்கிறது. ஸ்மார்ட் ஒரு வட்டு சுகாதார கண்காணிப்பு அமைப்பு உள்ளது. பயன்பாடு இந்த விருப்பங்கள் படி எச்சரிக்கை அறிவிப்புகளை அனுப்பும். இயல்பாக அனைத்து விருப்பங்களையும் உள்ளன.

M.2 SSD Cache in old hardware

இயல்பாக விண்ணப்ப மொழி இயக்க அமைப்பின் என்று. நீங்கள் இங்கே மொழியை மாற்ற, மற்றும் கூட அதன் அசல் அமைப்பை அது மீண்டும் மீட்டமைக்க முடியாது.

M.2 SSD Cache in old hardware