VeloSSD Personal Edition Beskrivning

Personal Edition
Personal Edition är instegs upplagan av VeloSSD och kommer att tjäna tillräckligt bra för de flesta slutanvändare.

SSD cache och VelosSSD
Med VeloSSD erbjuder EliteBytes SSD-caching-programvara för Windows Client och Server x86 / x64-plattformar. VeloSSD accelererar lagringsvolym som RAID, Fibre Channel LUN, SAN, iSCSI, Dynamic, GPT och startvolymen. Flerkärniga processorer stöds för att maximalt I / O-genomströmning. Det finns inga kapacitetsbegränsningar för cachen själv eller volymerna värd. SSD-enheter själva kan användas i RAID-konfigurationer att kombinera sina I / O-ström. Flera värd Volymerna kan cachas med en SSD volym.

Hur fungerar det?
Ingång och utgång (I / O) trafiken betjänas först av SSD volymen om möjligt. Annars av värden volymen. Cachen fungerar Ansökan oberoende, och även snabbar upp systemet start. Du får SSD prestanda och hårddiskens kapacitet. Den använder en write-back cache algoritm.

Installation och drift
Installationen görs mycket enkelt och snabbt. Inställning och ansökan finns på många språk. En omstart krävs endast för start volym. Under drift, anar man en drastisk acceleration av applikationer och operativsystem. Programvaran körs automatiskt i bakgrunden och kräver inget underhåll.
VeloSSD Editions
VeloSSD FAQ