Online Manual Chapter 13

Fönstret Inställningar

Inställningsfönstret tillåter programinställningar som språk och uppdateringskontroll. SMART är en diskhälsoövervakningssystem. Ansökan skickar varningsmeddelanden enligt dessa alternativ. Som standard är alla alternativ är på.

M.2 SSD Cache in old hardware

Som standard språket i ansökan är att operativsystemet. Du kan ändra språk här, och återställa den tillbaka till sin ursprungliga inställning också.

M.2 SSD Cache in old hardware