Online Manual Chapter 12

Control Center Fönster

Detta är huvudfönstret i programmet visar alla cacheÂ's och knappen Lägg till cache. Det finns en extra kapitel om hur man lägger till en cache.

M.2 SSD Cache in old hardware