EliteBytes Velo Produkter Maximal Host Storlek

Vilken är den högsta värdvolymstorlek?

Det är den maximala storleken värd Volym är tillåtet att ha. Den Operatings System begränsar detta värde enligt dess version och utgåva. Vanligtvis Servrar stöder mycket större Volym Storlekar sedan Klient OSÂ's. Den maximala storleken för klienter är cirka 64 Terabyte. För servrar är det praktiskt taget obegränsad med de nyaste Releases.

Vilken maximal storlek gör EliteBytes Velo Produkter stöd?

De Velo produkter stöder ett maximalt 2 petabyte (2048) terabyte som Host volym. Den enda begränsningen blir då att av operativsystemet. Såvitt vi vet en teoretisk begränsning exsists cirka 8 miljoner petabyte. Vid tidpunkten för denna skrift 6 Terabyte 3,5 "diskar finns på rabatterade priser gör stora lagringsmatriser blir mer och mer tillgänglig för vanliga användare.