benchmarking RAID med VeloSSD ger en 20 tidsaccelerationsfaktor.

Steg 1: Benchmarking värd lagring:
Benchmark with VelossD picture 1.
Steg 2: Benchmarking SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Steg 3: Benchmarking värdlagring utrustad med en VeloSSD cache:
Benchmark with VelossD picture 3.
Slutsats: Även om installationen på en hårdvaru-RAID försämrar SSD prestanda.
VeloSSD accelererar RAID med en övergripande faktor 20.