VeloSSD and Virtualizatio

Virtualization
Arkitektura Virtual përfitojnë shumë nga VeloSSD.

Të gjitha makinat virtuale janë më të shpejtë në qoftë se ftuesi juaj përdor VeloSSD.
Ju duhet vetëm 1 pajisjen SSD për të përshpejtuar makina të shumta virtuale.
VELOSSD MAXVELOSSD Virtualisation Examples
Restart, Shutdown Save, dhe operacioni mund të jetë tepër të shpejtë.
Çdo makinë virtuale është përshpejtuar, duke përfshirë Linux apo sistemet e tjera operative.
Infrastruktura ekzistuese nuk duhet të ndryshohet në mënyrë që të përfitojnë menjëherë.