Rreth Boot Secure

Secure Boot është një tipar të sigurisë në më të reja Windows Sistemet Operative.

EliteBytes Produktet janë në përputhje me boot sigurt. Kjo faqe përmban informacione se si për të zbuluar nëse boot sigurt është aktivizuar apo jo

Versionet e tanishme të Windows kërkojnë validim të zgjatur nga Microsoft. Programet e EliteBytes dhe përshpejtuesit e të dhënave janë në përputhje me SecureBoot dhe u zgjodhën të vërtetuara.

Si mund ta di nëse kompjuteri im është Boot Sigurt?

Ka mënyra të ndryshme për të gjetur rreth SecureBoot duke u aktivizuar apo jo.

msinfo32 është pjesë e sistemit operativ dhe shfaq informata ne jemi të interesuar në:


PowerShell është pjesë e sistemit operativ dhe shfaq informata ne jemi të interesuar në:


bcdedit është pjesë e sistemit operativ dhe shfaq informata ne jemi të interesuar në:


Përfundim: boot Sigurt duket të jenë të dobishme. Ky është një problem kur duke u përpjekur për të korrigjoj një kompjuter ku është aktivizuar.