EliteBytes Arkivi

"EliteBytes" respekton privatësinë tuaj!

EliteBytes është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj.
Informacione Personale ju japin në këtë faqe nuk do të ndahet jashtë EliteBytes.
Ne mbrojtur informatat tuaja personale.
Kur shitjen e produkteve në dyqanin tonë online ne kemi përdorur shërbimet financiare të parashikuara me PayPal.
Shiko www.paypal.com për informacion të mëtejshëm rreth deklaratën e tyre private.
Të gjitha të dhënat e dërguara ose të marra është e koduar allways (HTTPS).
Quajtur edhe protokollin e Secure Socket Layer (SSL).
Përveç kësaj ne duam të theksoj se JO kartë krediti informacion në të gjitha është duke u mbajtur në serverat EliteBytes.
Por është i përpunuar vetëm nga Solutions PayPal Pagesave të internetit.
Adresa juaj e emailit nuk do të lëshohen për çdo pale të tretë