Online Manual Chapter 24

Secure Boot Compatibility

VeloSSD dhe MaxVeloSSD janë të pajtueshme me Windows Boot Secure. Për të gjetur në sistemin tuaj, nëse boot sigurt është aktivizuar sy në e ardhshme screenshots: Msinfo32 është pjesë e sistemit operativ dhe tregon informacion të dobishëm në lidhje me boot sigurt:

PowerShell është pjesë e sistemit operativ dhe tregon informacion të dobishëm në lidhje me boot sigurt:

Bcdedit është pjesë e sistemit operativ dhe tregon informacion të dobishëm në lidhje me boot sigurt: