Online Manual Chapter 14

Info Window

Info të Windows tregon informacione version, Key Instalimi dhe disa lidhje të internetit. Për sa kohë që software nuk është aktivizuar ajo gjithashtu tregon butonin e aktivizimit.

M.2 SSD Cache in old hardware