Online Manual Chapter 09

MaxVeloSSDâ "¢ Botimet e produktit

Ka 5 botime të ndryshme të produktit:

Edition Trial

Lejon një maksimum 32GB SolidState Cache dhe 2GB RAM Cache më 1 vëllim host. 30 gjyq ditën.

Edition personal

Lejon një maksimum 64GB SolidState Cache dhe 4GB RAM Cache më 1 vëllim host.

Professional Edition

Lejon një maksimum 256 GB SolidState Cache dhe 8GB RAM Cache për deri në 4 volume pritëse.

Enterprise Edition

Lejon një maksimum 1024 GB SolidState Cache dhe 16GB RAM Cache në vëllimet pakufizuar pritëse.

Datacenter Edition

Lejon Cache pakufizuar SolidState dhe të pakufizuar Cache RAM në vëllime të pakufizuar pritëse.

Për të lexuar më shumë rreth Botimet produktit MaxVeloSSD: