Online Manual Chapter 02

Hardware dhe Software kërkesat minimale

1 Hard Disk (HDD), 1 Solid State Disk (SSD), një x86 ose x64 kompjuter drejtimin Windows ® Operimit të Sistemit. Një minimum prej 3 (tre) GB RAM është e nevojshme për të përdorur MaxVeloSSD. Përndryshe ju mund të dëshironi të përdorni Software VeloSSD cila shkon pa probleme në 2GB RAM Systems. Në qoftë se ju vendosni të blini, ju do të duhet një lidhje interneti për të aktivizuar software. Përndryshe një mënyrë offline aktivizimi është në dispozicion. Aktivizimi unlocks karakteristika siç është përshkruar në â € œMaxVeloSSD Botimet Matrixâ € kapitull të.