benchmarking RAID hardware me VeloSSD jep një 20 Koha nxitim faktor.

Hapi 1: Benchmarking ruajtjen presë:
Benchmark with VelossD picture 1.
Hapi 2: Benchmarking e SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Hapi 3: Benchmarking ruajtjen presë pajisur me një cache VeloSSD:
Benchmark with VelossD picture 3.
Përfundim: edhe pse setup në një RAID hardware degradon performancën SSD.
VeloSSD përshpejton RAID nga një faktor i përgjithshëm 20.