O Secure Boot

Secure Boot je funkcia zabezpečenia v novších operačných systémov Windows.

EliteBytes Produkty sú kompatibilné s bezpečným topánkou. Táto stránka obsahuje informácie o tom, ako zistiť, či je povolené zabezpečené boot, alebo nie

Aktuálne verzie systému Windows vyžadujú rozšírenú validáciu od spoločnosti Microsoft. Programy EliteBytes a urýchľovače dát sú kompatibilné so SecureBoot a boli rozšírené validované.

Ako môžem vedieť, či je môj počítač Secure Boot?

Existujú rôzne spôsoby, ako nájsť informácie o SecureBoot byť zapnutý alebo nie.

msinfo32 je súčasťou operačného systému a zobrazuje informácie máme záujem:


PowerShell je súčasťou operačného systému a zobrazuje informácie máme záujem:


Bcdedit je súčasťou operačného systému a zobrazuje informácie máme záujem:


Záver: Secure topánka sa zdá byť užitočná. Je to problém, keď sa snažia, aby ladenie počítača, kde je povolená.