Ako resetovať nastavenie jazyka aplikácie.

Môžete zmeniť nastavenie jazyka, ako sa vám páči. Tu vám ukážem, ako resetovať jazyk predvolené.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov k obnoveniu svojho užívateľského rozhrania. Kliknite na zelené tlačidlo zvýraznené.
Howto Restore Internationalisation Settings 1

Potom kliknite na tento odkaz zvýraznený.
Howto Restore Internationalisation Settings 2

Potom kliknite na tento odkaz zvýraznený.
Howto Restore Internationalisation Settings 3

Uvidíte túto správu vo vašej predvolený jazyk. Opäť kliknite na zelené tlačidlo zvýrazní.
Howto Restore Internationalisation Settings 4

Bude vypnutie aplikácie. Pri reštartovaní App, uvidíte, že váš predvolený jazyk je aktívny.
Howto Restore Internationalisation Settings 5