Online Manual Chapter 20

Informačné okno pohon

Medzipamäte zväzku hostiteľa je zobrazená ako novú záložku v aplikácii. To je pre správu cache. Hoci žiadna údržba je potreba vôbec, môžete zobraziť štatistiky a zmeniť nastavenie alebo odstrániť cache.

2. Cache objemu listových zásielok a veľkosť vyrovnávacej pamäte.

1. Hostiteľské objemu listových zásielok a veľkosť

3. Informácie vyrovnávacej pamäte RAM. Aktuálne a maximálne využitie.

4. Firmware Informácie môžete vidieť wether Computer beží na systéme BIOS alebo EFI / UEFI.

5. Skúšobné informácie Po uplynutí skúšobnej doby sa vyrovnávacia pamäť sa vypne.

6. Dodatočné informácie o aktuálnom využitie pamäte cache. A Cache Stratégia riadenia.

7. RAM Nastavenie vyrovnávacej pamäte. Toto ovládanie je vysvetlené v â € œHow pridať Cacheu € kapitolu.

8. Vyberte Cache Pozri kapitolu nižšie o odobratí vyrovnávacej pamäte.

M.2 SSD Cache in old hardware