Online Manual Chapter 14

informačnom okne

Na informačnej zobrazí operačný systém Windows verzie informácie, inštalačný kľúč a niekoľko internetových odkazov. Tak dlho, kým softvér nie je aktivovaný tiež ukazuje aktivačné tlačidlo.

M.2 SSD Cache in old hardware