Online Manual Chapter 13

okno NASTAVENIE

Okno nastavenie umožňuje nastavenie aplikácie, ako je jazyk a kontrolu aktualizácií. SMART je Monitoring System Disk zdravie. Aplikácia bude posielať varovné oznámenia podľa týchto možností. Štandardne sú všetky možnosti sú zapnuté.

M.2 SSD Cache in old hardware

V predvolenom nastavení jazyka aplikácie je, že operačného systému. Môžete zmeniť jazyk tu a obnoviť ho späť na pôvodné nastavenie taky.

M.2 SSD Cache in old hardware