Online Manual Chapter 12

Okno Control Center

To je hlavné okno aplikácie zobrazujúci všetky Cacheu 's a na Pridať vyrovnávacej pamäte. K dispozícii je navyše kapitola o tom, ako pridať cache.

M.2 SSD Cache in old hardware