EliteBytes LegalNotice

Právna doložka
Vitajte na webových stránkach EliteBytes. Používaním stránok súhlasíte s tým, sledovať a byť viazaní nasledujúcimi podmienkami týkajúcimi sa vášho používania týchto stránok.
EliteBytes poskytuje služby na týchto stránkach ako: software na stiahnutie, e-mailovú podporu a informácie o výrobkoch.
Tieto služby, vrátane všetkých aktualizácií, vylepšenia alebo čokoľvek iné na tejto stránke podliehajú â € žTerms o Useâ € œ.
Nesmiete distribuovať, reprodukovať, preukaz, príspevok, publikovať alebo odovzdať niečo z tohto webu v celku alebo jeho časti bez písomného súhlasu EliteBytes.
Všetok softvér a sprievodnej dokumentácie, ktorá je k dispozícii na stiahnutie z EliteBytes je chránený autorskými právami práce EliteBytes a / alebo jej dodávateľov.
Akékoľvek použitie softvéru a sprievodnej dokumentácie môžete stiahnuť z týchto stránok podlieha podmienkam licenčnej zmluvy medzi vami a EliteBytes a uvedie svoj súhlas s ňou ešte pred inštaláciou alebo používaním.
UPOZORNENIE
ELITEBYTES VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNE ALEBO VYPLÝVAJÚCE Či VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL A PRÁV.
V ŽIADNOM PRÍPADE ELITEBYTE A / ALEBO JEHO DODÁVATELIA zodpovedný za žiadne špeciálne NEPRIAME ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, ANI ZA ŽIADNE ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍJMOV vzniknuté vám alebo akejkoľvek tretej strana, Či UŽ uvedené v zmluve alebo bezprávie VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ALEBO VÝKONNOSTI týchto stránok, softvér, dokumenty alebo informácie.


AS Podmienkou používania na stránke, softvéru a dokumentáciu, nebudete používať na iný účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami používania.