benchmarking hardware RAID s VeloSSD dáva 20 čas zrýchlenia faktor.

Krok 1: Benchmarking úložisko hostiteľa:
Benchmark with VelossD picture 1.
Krok 2: Testovanie SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Krok 3: Testovanie úložisko hostiteľa vybavený VeloSSD vyrovnávacej pamäti:
Benchmark with VelossD picture 3.
Záver: Aj keď nastavenie na hardvéri RAID znižuje výkon SSD.
VeloSSD urýchľuje RAID o celkovej faktorom 20.