O Bezpieczne Boot

Bezpieczne Boot jest to zabezpieczenie w nowszych systemach operacyjnych Windows.

EliteBytes Produkty są zgodne z bezpiecznego rozruchu. Ta strona zawiera informacje na temat wykrywania, czy bezpieczne bagażnika czy jest włączona funkcja

Aktualne wersje systemu Windows wymagają rozszerzonej weryfikacji przez firmę Microsoft. Program EliteBytes i akceleratory danych są kompatybilne z SecureBoot i zostały rozszerzone zatwierdzone.

Skąd mam wiedzieć, czy mój komputer jest bezpieczny Boot?

Istnieją różne sposoby, aby znaleźć się SecureBoot jest włączony czy nie.

msinfo32 jest częścią systemu operacyjnego i wyświetla informacje jesteśmy zainteresowani:


PowerShell jest częścią systemu operacyjnego i wyświetla informacje jesteśmy zainteresowani:


bcdedit jest częścią systemu operacyjnego i wyświetla informacje jesteśmy zainteresowani:


Wniosek: Bezpieczne butów wydaje się być przydatna. To jest problem, gdy próbuje debugowania komputera, gdy jest on włączony.