EliteBytes prywatności

"EliteBytes" szanuje swoją prywatność!

EliteBytes jest zobowiązana do ochrony prywatności.
Dane osobowe można przekazywać na Witrynie nie będą udostępniane poza EliteBytes.
Musimy chronić swoje dane osobowe.
Przy sprzedaży produktów w sklepie internetowym używamy usług finansowych świadczonych przez system PayPal.
Patrz www.paypal.com celu uzyskania dalszych informacji na temat ich zachowania poufności informacji.
Wszystkie dane wysyłane lub odbierane jest zawsze dobrze szyfrowane (https).
Zwany także protokół Secure Socket Layer (SSL).
Dodatkowo chcemy wskazać, że żadna informacja o karcie kredytowej w ogóle jest trzymany na EliteBytes serwerach.
Ale jest tylko przetwarzany przez PayPal rozwiązań płatniczych w Internecie.
Twój adres e-mail nie zostaną udostępnione osobom trzecim