Online Manual Chapter 13

Ustawienia okna

Okno ustawień umożliwia ustawienia aplikacji, takich jak język i sprawdzania aktualizacji. SMART to system monitorowania dysków zdrowie. Aplikacja wyśle \u200b\u200bpowiadomienia ostrzegawcze zgodnie z tymi opcjami. Domyślnie wszystkie opcje są włączone.

M.2 SSD Cache in old hardware

Domyślnie język aplikacji jest to, że w systemie operacyjnym. tutaj można zmienić język i przywrócić go z powrotem do pierwotnego ustawienia zbyt.

M.2 SSD Cache in old hardware