EliteBytes LegalNotice

Informacje prawne
Witamy na stronie EliteBytes internetowej. Korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę, aby śledzić i związanie się następujące zasady i warunki dotyczące korzystania z Serwisu.
EliteBytes świadczy usługi na tej stronie jak: Pobierz oprogramowanie, e wsparcie i informacje o produkcie.
Te usługi, w tym aktualizacje, rozszerzenia lub cokolwiek innego na tej stronie podlegają â € žTerms z Useâ € œ.
Nie możesz rozpowszechniać, odtwarzać, licencji, post, publikować lub przekazywać coś z tej witryny sieci Web w całości lub w części bez pisemnej zgody EliteBytes.
Wszelkie oprogramowanie i towarzysząca mu dokumentacja, która jest udostępniona do pobrania z EliteBytes jest chronione prawami autorskimi EliteBytes i / lub jej dostawców.
Jakiekolwiek korzystanie z oprogramowania i dokumentacji towarzyszącej można pobrać z witryny podlega warunkom umowy licencyjnej między użytkownikiem a EliteBytes i wskazać zgodę go przed instalacją lub użyciem oprogramowania.
WYŁĄCZENIE
ELITEBYTES WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, NAWET WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE, W TYM, ALE NIE TYLKO DO, GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ PRAW NIE.
W ŻADNYM WYPADKU ELITEBYTE I / LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE ANI JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, DOCHODÓW poniesionych przez Użytkownika lub dowolna strona trzecia, NAWET W akcji w ZAMÓWIENIA LUB TORT WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM BĄDŹ JAKOŚCIĄ TEJ STRONIE, oprogramowania, dokumentów lub informacji.


AS Warunkiem korzystania tego obiektu, Oprogramowania lub Dokumentacji, nie będzie ich wykorzystywać w jakimkolwiek celu, który jest nielegalne lub zakazane przez niniejsze Warunki UŻYTKOWANIA.