benchmarking RAID z VeloSSD daje współczynnik przyspieszenia 20 czasową.

Krok 1: Benchmarking składowanie hosta:
Benchmark with VelossD picture 1.
Krok 2: Benchmarking SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Krok 3: Benchmarking składowanie hosta wyposażoną w pamięci podręcznej VeloSSD:
Benchmark with VelossD picture 3.
Wnioski: mimo ustawienia na RAID obniża wydajność SSD.
VeloSSD przyspiesza nalot ogólny współczynnik 20.