Online Manual Chapter 23

Slik oppretter og formaterer et volum

Pre forhold til å legge til en cache er at SSD må ha et volum som er formatert med NTFS. Den bør ha nok av ledig plass. Det bør ikke være fragmentert altfor dårlig. Det trenger ikke å ha en stasjonsbokstav. Dette kapittelet forklarer hvordan du acomplish dette. Åpne Diskbehandling, og høyreklikk på en av de ubrukte SSDÂ's, vil du se en hurtigmeny som viser alternativer. Høyreklikk på â € œNew enkel volumeâ € og fortsetter å følge assistenten til volumet er klar.