benchmarking hardware RAID med VeloSSD gir en 20 tid akselerasjon faktor.

Trinn 1: Benchmarking verts lagring:
Benchmark with VelossD picture 1.
Trinn 2: Benchmarking SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Trinn 3: Benchmarking verts lagring utstyrt med en VeloSSD cache:
Benchmark with VelossD picture 3.
Konklusjon: Selv om oppsettet på en hardware RAID forringer SSD ytelse.
VeloSSD akselererer RAID med en samlet faktor 20.