Online Manual Chapter 09

MaxVeloSSDâ "¢ Editions Produk

Terdapat 5 edisi produk yang berbeza:

percubaan Edition

Membolehkan maksimum 32GB SolidState Cache dan 2GB RAM Cache pada 1 jumlah tuan rumah. 30 hari percubaan.

Personal Edition

Membolehkan maksimum 64GB SolidState Cache dan 4GB RAM Cache pada 1 jumlah tuan rumah.

Edisi profesional

Membolehkan maksimum 256 GB SolidState Cache dan 8GB RAM Cache pada sehingga 4 jilid tuan rumah.

Enterprise Edition

Membolehkan maksimum 1024 GB SolidState Cache dan 16GB RAM Cache kepada jumlah host yang tidak terhad.

Datacenter Edition

Membolehkan Cache SolidState yang tidak terhad dan RAM Cache tidak terhad kepada jumlah host yang tidak terhad.

Untuk membaca lebih lanjut mengenai Editions produk MaxVeloSSD: